Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer

Formand
Helle Rasmussen
Bakkevej 13
4305 Orø
gf.faergebakkerne@gmail.com
21409154

Næstformand
Erik Allan Gudmand Petersen
allangp@youmail.dk
45804891

Kasserer
Lars Hartburg Lykke
lars.h.lykke@gmail.com
44102115

Sekretær
Charlotte Mayntz
charlotte.mayntz@gmail.com

Best.medl.
Paul Banks
paul@paulbanks.dk
28929028

Best.medl.
Benny Andersen
Andersen.Benny@hotmail.com
40456015

Best.medl.
Gunner Bardtrum

Administration
Regnskabskontor Nord v/ Erik Jensen
Hellebækvej 30
9270 Klarup
CVR. 88611454
erj@rskn.dk
96399100