Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer

Formand
Paul Banks
Frændevej 2
4305 Orø
gffaergebakke@gmail.com
28929028

Ansvarsområde: Overordnet ansvarlig samt
specifikt for GF og vandværk adskillelsesproces

Næstformand
Helle Rasmussen
Bakkevej 13
4305 Orø
mor.helle@hotmail.com
21409154

Ansvarsområde: vandværkets drift

Kasserer
Lars Hartburg Lykke
lars.h.lykke@gmail.com
44102115

Ansvarsområde: økonomi

Sekretær
Charlotte Mayntz
charlotte.mayntz@gmail.com

Ansvarsområde: hjemmeside og sms/mailservice til medlemmer
Best.medl.
Allan Petersen
allangp@youmail.dk
45804891

Ansvarsområde: renovering af vandværket

Best.medl.
Benny Andersen
Andersen.Benny@hotmail.com
40456015

Ansvarsområde: vedligehold af fællesområder o.lign.

Best.medl.
Gunner Bardtrum

Ansvarsområde: vedligehold af veje og dræn

Administration
Regnskabskontor Nord v/ Erik Jensen
Hellebækvej 30
9270 Klarup
CVR. 88611454
erj@rskn.dk
96399100