Diverse informationer

Beredskabsplan

Link til beredskabsplan for Færgebakkerne Vandværk

Færgebakkernes Vandværk Beredskabsplan
NavnAdresseTelefon nr.Mail adresseInformation
FormandPaul BanksFrændevej 2, 4305 Orø28929028gffaergebakke@gmail.comKoordinrer al relevant information og varetager ALENE kontakten til medier, ved fravær tager Næstformand over
VandværksbestyrerLars RasmussenBakkevej 13, 4305 Orø20204041lilojack1010@gmail.comVurderer situationen og foranstalter det nødvendige beredskab
Holbæk KommuneChristina GreenKanalstræde 2, 4300 Holbæk72368063 eller 72364110ckg@holb.dkSkal kontaktes omgående
El InstallatørH. Helbo Hansen v/ Lars HolmgaardFabriksparken 1, 2600 Glostrup88203040, mobil 28954032callcenter@helbo.dkSkal kontaktes efter behov
VVS installatørHolbæk RørmontageTåstrup Møllevej 4B, 4300 HolbækLeif 40555593, 59434997montage@vestnet.dkSkal kontaktes efter behov
Analysefirma (vand)EurofinsLadelundsvej 85, 6600 Vejen70224256rentvand@eurofins.dkEurofins vil selv tage initiativ til løbende analyser ved eventuel forurening
BeredskabschefKristian Nabe Nielsen4300 Holbæk72363636beredskab@holb.dkBeredskabschefen bør kontaktes hvis der skal leveres vand til vandærket
Vice beredskabschefMichael Nørgaard Gram4300 Holbæk72363636beredskab@holb.dk
BeredskabsinspektørJan Bruun4300 Holbæk72363636beredskab@holb.dk
EntreprenørPeter PedersenKratvej 5, 4305 Orø40506703pp.et.oroe@hotmail.comSkal tilkaldes omgående hvis opgravning er nødvendig
DR RegionalradioRedaktionenVadestedet 1, 4700 Næstved55753400sjaelland@dr.dkSkal omgående underettes i tilfælde af forurening af drikkevandet
TV2 ØstRedaktionenKildemarksvej 7, 4760 Vordingborg55365656redaktion@tv2east.dkSkal informeres i tilfælde af forurening af drikkevandet og længrevarende driftsstop
Nordvest AvisenRedaktionenAhlgade 1, 4300 Holbæk88884300holbaek.red@sn.dkSkal informeres i tilfælde af forurening af drikkevandet og længrevarende driftsstop
Bybjerg-Orø VandværkFormand Jens PedersenBygaden 13, 4305 Orø22220807Kontaktes i tilfælde af behov for omgående vandleverancer
Bybjerg-Orø VandværkAlternativt: Jens RasmussenVestre Strandvej 21, 4305 Orø24870857Kontaktes i tilfælde af behov for omgående vandleverancer
Øvrige bestyrelses medlemmer skal informeres og skal inddrages såfremt der er behov for dette.
Nøgler og adgang til vandværket har følgende personer:FormandHelle Rosenkvist Rasmussen21409154
Vandværksbestyrer Lars Rasmussen20204041
VVS InstallatørLeif – Holbæk Rørmontage40555593
EntreprenørPeter Pedersen40506703
KassererLars Hartburg Lykke44102115
NæstformandAllan Gudmand Petersen45804891

Lokalplan for skovområdet

Lokalplan “Færgebakkerne” – et område til grønt fællesareal beliggende mellem Kratvej, Plantagevej og Bakkevej

Indsatsplan Orø for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for beskyttelse af grundvand på Orø

Forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet på Orø

Forslaget er i henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner sendt i offentlig høring fra den 19. august 2015 til og med den 11. november 2015.

Høringssvar i forbindelse med indsatsplan vedrørende grundvandsbeskyttelse på Orø

Vandværksbeskrivelse og indsatsplanlægning

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden i Færgebakkernes forsyningsområde er 17,9 DH.

Rent grundvand

Enhver borger bør være med til at sikre rent og frisk grundvand – det er også dit ansvar – så vores børn og børnebørn kan få den luksus, at drikke rent drikkevand hentet direkte fra undergrunden. Dit bidrag kan blandt andet være:

At minimere brugen af kemikalier – også gødning og sprøjtegifte.
At bortskaffe udtjente uindregistrerede køretøjer/græsslåmaskiner fra ens parcel.
At sortere affaldet, og aflevere det miljøfarlige affald til kommunens modtageplads.

Miljøfarligt affald er blandt andet:
Maling, terpentin, fortynder, olie af enhver art (også den lille sjat) fra plæneklipperen og motorsaven, medicinrester, batterier, akkumulatorer og alle kemikalieresterne. Husk også de tomme- og halvtomme emballager.

Er dit vandsystem tæt?

Undersøg jævnligt – på følgende måde:

Luk for alle vandhaner og sørg for at toiletcisternen er fyldt efter brug.
Kontroller derefter at det lille tandhjul i vandmåleren står helt stille.
I modsat fald er der en utæthed og kontakt derfor hurtigst muligt din VVS-installatør.

Frostsikring af dit fritidshus

Hvis fritidshuset forlades for vinteren skal huset frostsikres. Alle vandledninger skal tømmes for vand, og det er ikke nok kun at lukke for vandet – vandet skal pumpes helt ud af systemet, enten ved hjælp af en manuel pumpe eller med en kompressor.

Vandværket har manuel-pumper på lager som kan rekvireres vederlagsfrit. Husk også at tømme vandvarmeren for vand.