Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling - nu med materialer

Generalforsamling for G/F Færgebakkerne og G/F Færgebakkernes Vandværk holdes 25. juni 2023 kl. 10 på Langdalgaard. Dagsorden og underskrevet regnskab findes her. Husk tilmelding!

Brud på vandledninger

Som I har set med de udsendte sms/mails, opdagede vi i januar et brud på vandledningen på Kratvej. Det viste sig at være sværere end som så at finde det nøjagtige sted og siden viste sig at der var brud to steder. Det tog tre dage at finde og få bruddene repareret.  Vi beklager de gener, det har medført for jer der bor på vejen og håber naturligvis at undgå gentagelser.

Som vi talte om ved den seneste generalforsamling, trænger vores gamle vandværk til en stor modernisering. Vi har indhentet tilbud og skal snart til at påbegynde processen med at ansøge om lån til renoveringen. 
Vi regner med at kunne gå i gang med arbejdet i 2024, så vi kan fortsætte med at levere vand af god kvalitet i mange år frem.

Ny indkaldelse: generalforsamlinger 21. August 2022

NY INDKALDELSE:

De udsatte generalforsamlinger for hhv. Grundejerforeningen Færgebakkerne og Færgebakkernes Vandværk indkaldes hermed til

21. august kl. 10 i Forsamlingshuset på Brøndevej 24, 4305 Orø.

HUSK tilmelding af hensyn til forplejning til paul@paulbanks.dk eller sms: 28929028 senest d. 15. august 2022. 

Find her links til dagordener samt øvrigt materiale – også til den ekstraordinære generalforsamling, der holdes kort efter den ordinære:
Færgebakkerne indkaldelse til generalforsamling august 2022

Materiale vedr. vandværket:
Vandværk budget 2022
Vandværk Regnskab 2021

Hvis du også er medlem af Grundejerforeningen Færgebakkerne, skal du også medbringe materiale fra denne side: https://www.færgebakkerne.dk/nyheder/

—————————–

Generalforsamlingen 25 juni AFLYSES – ny indkaldes til august 

Da det tyder på, at vi med udsendelsen via den nye mail/sms service ikke har ramt alle medlemmer og brugere i hhv. grundejerforeningen og vandværket, aflyses generalforsamlingen på lørdag d. 25. juni. I stedet kommer vi hurtigst muligt tilbage med en dato i august. Generalforsamling i august er ikke i overensstemmelse med vedtægterne, som foreskriver, at den skal afholdes inden udgangen af 2. kvartal. Bestyrelsen har dog et stærkt ønske om, at alle får mulighed for at deltage og har derfor truffet denne beslutning. 

BEMÆRK: fremadrettet udsendes både indkaldelser og andre vigtige meddelelser via vores nye sms/mailsystem, så venligst tilmeld i formularen nederst på forsiden af færgebakkerne.dk (formularen virker bedst på computer/ikke mobil).

Vi beklager både fejlen i udsendelse og den ulejlighed aflysningen medfører for alle tilmeldte!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

———————

Der indkaldes hermed til både generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling for hhv. Grundejerforening og Vandværk. De foregår lørdag d. xx. August kl. 10Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø.
Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig til Paul Banks mail: paul@paulbanks.dk sms: 28929028 senest d.xx. xxxx 2022.

Nedenstående er links til materiale, som skal printes og medbringes til generalforsamlingen:
Færgebakkerne indkaldelse til generalforsamling juni 2022

Materiale vedr. vandværket:
Vandværk budget 2022
Vandværk regnskab 2021

Hvis du også er medlem af Grundejerforeningen Færgebakkerne, skal du også med bringe links fra denne side: https://www.færgebakkerne.dk/nyheder/

SMS service iværksat

Som aftalt på seneste generalforsamling, har Færgebakkernes Grundejerforening og Vandværk indgået en aftale, så vi kan udsende sms og email til samtlige grundejere.
Dette vil vi bruge f.eks. når der indkaldes til generalforsamlinger, er nyheder på siden eller servicemeddelelser om f.eks. lukning af vand. Vi har automatisk telefonnumre til adresser i området – såfremt du altså ikke har hemmeligt nummer, har blokeret adgang (for at forhindre “reklame-opkald”) eller din telefon er registreret til din arbejdsplads. 
Vi udsender en velkomst sms til alle før påske – har du ikke modtaget denne, så tilmeld dig servicen direkte her på siden. Så vil du også automatisk være tilmeldt fremtidige udsendelser. 

Renovering af vandværket

Færgebakkernes Vandværk er af ældre dato, og står snart overfor en omfattende renovering.
Selvom vandværket fungerer, er det slidt. Desuden har det et åbent filtesystem, hvilket er mere følsomt overfor påvirkning udefra end et lukket filtersystem.

Der vil løbende komme flere informationer om renoveringen.

Vandmålere

Vandværket har i 2010 udskiftet alle vandmålere i vort forsyningsområde. Ifølge vandforsyningsloven skal vandmålere udskiftes, når de har været i drift i otte år.

Ved at skifte alle målere på én gang har vi valgt den metode, der er nemmest administrerbar, og som vi tillige anser for at være den billigste metode.

Færgebakkernes Vandværk har en serviceaftale med Holbæk Kommune vedrørende afregning af vandforbrug. Holbæk Kommune udsender et aflæsningskort den 31/12 hvert år, som enten skal udfyldes og indsendes til kommunen eller også kan forbrugeren indtelefonere forbruget via kommunens servicetelefon.

Til fritidshusejere anbefales det at aflæse vandmåleren, når huset forlades for vinteren, da der jo så ikke er mere forbrug – Så slipper man for at skulle køre til fritidshuset med det ene formål at aflæse vandmåleren den 31/12. Såfremt vandværket ikke modtager nogen indberetning om forbrug, vil vi foretage et skøn over det fremtidige forbrug.