Nyheder

SMS service på vej

Som aftalt på seneste generalforsamling, har Færgebakkernes Grundejerforening og Vandværk indgået en aftale, så vi kan udsende sms og email til samtlige grundejere.
Dette vil vi bruge f.eks. når der indkaldes til generalforsamlinger, er nyheder på siden eller servicemeddelelser om f.eks. lukning af vand. Vi har automatisk telefonnumre til adresser i området – såfremt du altså ikke har hemmeligt nummer, har blokeret adgang (for at forhindre “reklame-opkald”) eller din telefon er registreret til din arbejdsplads. 
Vi udsender en velkomst sms til alle før påske – har du ikke modtaget denne, så tilmeld dig servicen direkte her på siden. Så vil du også automatisk være tilmeldt fremtidige udsendelser. 

Renovering af vandværket

Færgebakkernes Vandværk er af ældre dato, og står snart overfor en omfattende renovering.
Selvom vandværket fungerer, er det slidt. Desuden har det et åbent filtesystem, hvilket er mere følsomt overfor påvirkning udefra end et lukket filtersystem.

Der vil løbende komme flere informationer om renoveringen.

Vandmålere

Vandværket har i 2010 udskiftet alle vandmålere i vort forsyningsområde. Ifølge vandforsyningsloven skal vandmålere udskiftes, når de har været i drift i otte år.

Ved at skifte alle målere på én gang har vi valgt den metode, der er nemmest administrerbar, og som vi tillige anser for at være den billigste metode.

Færgebakkernes Vandværk har en serviceaftale med Holbæk Kommune vedrørende afregning af vandforbrug. Holbæk Kommune udsender et aflæsningskort den 31/12 hvert år, som enten skal udfyldes og indsendes til kommunen eller også kan forbrugeren indtelefonere forbruget via kommunens servicetelefon.

Til fritidshusejere anbefales det at aflæse vandmåleren, når huset forlades for vinteren, da der jo så ikke er mere forbrug – Så slipper man for at skulle køre til fritidshuset med det ene formål at aflæse vandmåleren den 31/12. Såfremt vandværket ikke modtager nogen indberetning om forbrug, vil vi foretage et skøn over det fremtidige forbrug.