Vandværket

Om vandværket

Vandværket forsyner huse i grundejerforeningerne Færgebakkerne og Frændekilde samt huse på Østre Strandvej, Stauninggårdsvej og Blokhusvej.

Færgebakkernes Vandværk kan producere ca. 30.000 m3 vand årligt. I dag leverer vi lidt over det halve.

Forsyningsområdet kan ses på kortet.

Teknisk og hygiejnisk tilsyn

Holbæk kommune udfører teknisk og hygiejnisk tilsyn på vandværket.

Tilsynsbrev fra 11. august 2020
 
Tilsynsskema 2020
 
Rapport fra 4. juni 2019